Dan Cogalniceanu

Declaratie de Avere 2018: pag.1  pag.2  pag.3  pag.4  pag.5  pag.6

Declaratie de Interese 2018: pag.1  pag.2

Lista functiilor  si drepturile salariale cf.Legii 153/2017 la  31 martie 2018 pag.1  pag.2

Strategia anuala de achizite publica 2017

pag.1  pag.2  pag.3  pag.4  pag.5

Dan Cogalniceanu

Declaratie de Avere 2017: pag.1  pag.2  pag.3  pag.4  pag.5  pag.6

Declaratie de Interese 2017:  pag.1  pag.2

Lista functiilor  si drepturile salariale cf.Legii 153/2017 la  30 septembrie 2017  pag.1  pag.2

© Copyright - Teatrul Sică Alexandrescu