ANUNȚ

În conformitate cu:

HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art.  44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

ORDINUL nr. 2.282 din 22 octombrie 2021:

Articolul 1(1)  Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum şi la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.

(2)  Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane: b) persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou.

Articolul 2 Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă.

INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE IGIENĂ

 1. Portul măştii 
 2. Obligaţii la nivelul angajatorului/conducătorului instituţiei:a) angajatorul dispune măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;b) responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă (SSM).
 3. Utilizarea corectă a măştilor:a) măştile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun;b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;c) masca trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat;d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măştii, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun);e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;f) nu se recomandă reutilizarea măştilor medicale;g) în cazul apariţiei febrei, tusei şi strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice circumstanţă (de exemplu, în spaţiile deschise, la domiciliu).
 4. Triajul la intrarea într-o incintă a instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor

Pentru personalul angajat:

 1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.
 2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
 3. a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
 4. b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
 5. c) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
 6. d) dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie.

Pentru alte persoane decât personalul angajat:

 1. a) intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă;
 2. b) în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se realizează în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauţie;
 3. c) dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.

Conducerea

© Copyright - Teatrul Sică Alexandrescu