Astăzi, cu o profundă tristețe în suflete, ne adunăm pentru a onora memoria unui om de excepție, un artist desăvârșit și un nume inconfundabil în lumea teatrului românesc – Sică Alexandrescu. Împlinirea a 50 de ani de la trecerea sa în neființă ne aduce aminte de frumusețea și influența sa nemuritoare.

Sică Alexandrescu a fost un actor remarcabil, un regizor talentat și un om deosebit care a adus o contribuție imensă la dezvoltarea artei dramatice în România. Cariera sa impresionantă este un pilon esențial al teatrului românesc modern, iar amintirea sa va rămâne mereu vie în sufletele noastre.

De asemenea, dorim să menționăm un aspect deosebit de important, în data de 7 iunie 1994, Teatrul Dramatic își schimbă denumirea în Teatrul „Sică Alexandrescu”.

Prezența maestrului Sică Alexandrescu la conducerea Teatrului s-a concretizat printr-un spor de premiere, Sică Alexandrescu realizând spectacole cu viziunea Marelui sculptor care concepe dimensionarea armonioasă a întregii lucrări şi se preocupa – concomitent – de minuţioasa perfecţionare a fiecărui detaliu şi a fiecărui amănunt.

Regizorul Sică Alexandrescu a obținut titlul de Maestru Emerit al Artei din Republica Populară Română „pentru merite deosebite, pentru realizări valoroase în artă și pentru activitate merituoasă”, iar ulterior a primit și titlul de Artist al Poporului.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa I „pentru activitate îndelungată în teatru și merite deosebite în domeniul artei dramatice” și cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a (1971).

Astfel, în această zi de comemorare, aducem un omagiu nu doar memoriei maestrului  Sică Alexandrescu, ci și influenței sale durabile asupra culturii și artei teatrale românești. Teatrul Dramatic ,,Sică Alexandrescu” Brașov rămâne un simbol viu al valorii și legăturii nemuritoare pe care a avut-o acest mare artist cu lumea teatrului.

© Copyright - Teatrul Sică Alexandrescu